Ateneu – martie 2024

• Sebi ŞUFARIU – Lecţia de literatură a Doinei Ruşti
• Adrian JICU – Scrisori dintr-o altă lume
• Dimitrie-Ovidiu BOLDUR – Are Bacăul un mausoleu dedicat memoriei eroilor din Primul Război Mondial?
• Ioan DĂNILĂ – Româna breslei
• Marian Sorin RĂDULESCU – Trecătoarele iubiri sau drumul spre liniştea din adâncuri
• Marius MANTA – Oedip
• Gabriela GÎRMACEA – Despre marile întâlniri din viaţa noastră
• Poezii de Andrei HURGHEŞ şi Carmen MATEI
• Victoria HUIBAN – Amin Maalouf – Fraţii noştri neaşteptaţi
• Ion DINVALE – Un Maigret al arhivelor (ne)sentimentale
• Gheorghe IORGA – Când Bourdieu citeşte „Educaţia sentimentală”…
• Doina CERNICA –
 Ram de crini pe cerul negru străluminos al artei
• Carmen MIHALACHE  Nefireasca perfecţiune
• Dan PETRUŞCĂ  Lumea e The Game. Şi invers
• Constantin GHERASIM – Jocul civilizaţiei digitale
• Daniel-Ştefan POCOVNICU – Carnaval limburghey la a doua citire
• Marius MANTA – Paula Bârsan – Catharsis
• Constantin CĂLIN – Între breviar şi jurnal
• Adrian LESENCIUC – Poezia vectorială. Spre o cosmologie poematică
• Vasile SPIRIDON – Fluul la Gérard de Nerval
• Cornel-Simion GALBEN – Personalităţi băcăuane: Elena Petriman-Ţarălungă
• Liviu FRANGA – Umbrele vechi ale Toamnei, primăvara
• Leo BUTNARU – Doi poeţi la Veneţia: Alecsandri şi Brodski
• Ion FERCU – „Am învăţat să trăiesc acolo unde nimeni nu poate trăi”
• Ionel SAVITESCU – Impresii despre Sfânta Rusie
• Violeta SAVU – Negarea sentimentelor
• George PEELE (Marea Britanie) în prezentarea şi traducerea Elenei CIOBANU – La gura sobei

Updated: 30 aprilie 2024 — 17:02