Home

Sumar aprilie 2024

• Adrian-Florin MOISĂ – Salonul de Primăvară al Artei Naive – XXXIII (p. 2)
• Adrian JICU –
Alexandru Popescu şi apele tulburi ale romanului (p. 3)
• Dan PERŞA –
Ovidius Naso din sufletele noastre (p. 3)
• Ioan Dănilă
în dialog cu Nicolae Manolescu: „Unul dintre cei mai plini de personalitate dascăli de limba şi literatura română – Traian Cantemir“ (p. 5)
• Ion FERCU –
Kant, trei veacuri de la naştere (p. 6)
• Marius MANTA –
300K (p. 7)
• Ştefan RADU –
Reduta Manolescu (p. 8)
Poezii de Brandy BARASCH şi Cristina ŞTEFAN (pp. 8 – 9)
• Elena CIOBANU –
Bârfe teatrale elisabetane (p. 9)
• Gheorghe IORGA –
Când Bourdieu citeşte „Educaţia sentimentală“… (p. 11)
• Marius MANTA
în dialog cu Valeriu Şuşnea: „Tescaniul este un loc unde mă întorc cu multă dragoste“ (p. 12)
• Maria BILAŞEVSCHI –
Să ne bucurăm de lumină (p. 13)
• Marta PETREU –
Fizionomia culturii româneşti – la Blaga (pp. 14 – 15)
• Liviu FRANGA –
O fată scria, într-un parc, pe o bancă (p. 16)
• Daniel-Ştefan POCOVNICU –
Dublu sens: etalon de citire (p. 17)
• Adrian LESENCIUC –
O poveste identitară a Timişoarei din anul exprimării identităţii sale culturale (p. 17)
• Constantin CĂLIN –
Între breviar şi jurnal (p. 18)
• Violeta SAVU –
Ludicele fragmonade (p. 18)
• Sherzod ARTIKOV –
România fără Tatiana (p. 19)
• Cornel Simion GALBEN –
Personalităţi băcăuane: Gheorghe Iorga (p. 20)
• Mircea MOŢ –
Drumul spre Nord (p. 21)
• Ion FERCU –
Prejudecăţile: infern şi provocare eternă (p. 22)
• Ionel SAVITESCU –
Alexandru al II-lea, ţarul reformator (p. 23)
• Leo BUTNARU –
La Florenţa, ghidaţi de Vasile Alecsandri (p. 24) •

 _____________________________________

Citiţi ediţiile în format pdf.!!!

 _____________________________________

Important!!!

Vă puteţi abona la revista Ateneu direct la redacţie.
Revista apare în 10 ediţii
(cu două numere duble: iulie – august şi noiembrie – decembrie),
iar preţul unui abonament anual este de 60 lei, incluzând şi cheltuielile de expediţie.
Aici găsiţi datele de CONTACT şi procedura de plată.

_____________________________________