Contact și comentarii

Revista Ateneu
• fondata in 1925 de catre George Bacovia si Grigore Tabacaru •
• iniţiator al seriei noi: Radu Cârneci •

• publicaţie editată de Consiliului Judetean •
Adresa: str. Caişilor nr. 7, Bacau
tel/fax 0234512497
e-mail: ATENEU

Director: Carmen Mihalache
Ştefan Radu (secretar general de redacţie);
Adrian Jicu, Ioan Dănilă, Marius Manta,
Dan Perşa, Violeta Savu (redactori).
___________
Abonamentele se pot face direct, prin mandat poştal,
la adresa redacţiei, iar pentru instituţii
şi societăţi comerciale plata se face
în contul Revistei Ateneu,
RO42 TREZ 0612 1G33 5000 XXXX
deschis la Trezoreria Bacău, C.U.I. 4455277.
Costul unui abonament pe un an este de 60,00 lei,
incluzând taxele poştale de expediere.

ATENŢIE!!!
După efectuarea viramentului,
vă rugăm să contactaţi secretariatul redacţiei
(telefonic sau prin e-mail)
pentru a ne transmite adresa de corespondenţă.